Zazimování Filtomaticu

  • před zamrznutím je nutné vyjmout komponenty kalového čerpadla, kontrolní zařízení a UV lampu a uložit je na nezámrzné místo
  • proveďte úplné vyčištění
  • nádrž zcela vyčerpejte
  • zakryjte nádrž filtru tak, aby do ní nemohla vniknout voda
  • použijte ochranný kryt Filtomatic Cap příslušný pro Váš filtr
Klimatizace do bytu Odmašťování