Čištění komponentů filtru

Pro čištění a údržbu komponentů kalového čerpadla a UV lampy je nezbytné je vyjmout z nádrže filtru. Kontrolní zařízení 15 je připevněno na předřazené UV lampě 16. Komponenty nejsou ke krytu 47  pevně připevněny, ale leží ve vedení vnitřního krytu 47

 • rozebírání filtomaticodejměte čistící komponenty - obrázek K
 • Filtomatic čištěnísejměte kryt filtru
 • Filtomatic čištěnívytáhněte modré uzavírrací šoupě 17
 • čistící komponenty kalového čerpdala 14 a UV lamyp 16 vyjměte z vnitřního krytu 47
 • oddělte od sebe čuistící komponenty a kontrolní zaříezní - obrázek L
 • háček 30 na UV lampě 16 držte stiknutý
 • kontrolní zařízení  15 silou oddělte od UV lampy
 • připojovací kabel 28 kalového čerpdala silou oddělte od kontrolního zařízení
 • nasaďte silikonové ochranné víko skoužící k ochraně pouzdra
 • opačným způsobem komponenty sestavet - obrázek M
 • při sestavování kontrolního zařízení a UV lampy dohlédněte , aby hroty obou částí směřovali k sobě
 • při sestavování zkotrolujte O kroužek 29 na místě připojení kontrolní jednotky. Pokud nejsou správně posazeny, korodují elektrické kontakty a dojde k poškození
Klimatizace do bytu Odmašťování