Obsluha kontrolního zařízení

 • Filtomatic - displejC1    displej
 • C2    LED kontrolka pro chod kalového čerpadla
 • C3    LED kontolka pro funkci UV lampy Bitron
 • C4    ruční spuštění kalové čerpadla
 • C5    nastavení filtračního programu kalového čerpadla
 • C6    nastavení provozního programu pro UV lampu Bitron

Displej C1

 • standartní teplota vody v zahradním jezírku
 • zvolený čistící program
 • uložená nasatvení
 • počítadlo provozní doby

Kontrolka kalového čerpadla C2

 • LED zeleně bliká - částečné vyprázdění nádrže
 • LED zeleně svítí - úplné vyprázdnění kalové nádrže
 • LED červeně svítí - čerpadlo je zablokované
 • LED nesvítí - čerpadlo je vypnuto

Kontrolka UV lampy C3

 • LED modře svítí - UV lampa je v chodu
 • LED každých 8 sekund modře blikne - UV lampa běží v automatickém režimu
 • LED bliká každou sekundu - zbývá posledních 500 hodin do životnosti lampy
 • LED bliká každou 1/2 vteřinu a pak jednou za vteřinu - UV zářivka svítí déle jak 8000 hodin
 • LED nesvítí - zaříezní je vypnuto
Klimatizace do bytu Odmašťování