Výměna filtrační pěny

 • Výměna hub u filtru FiltomaticVýměna hub u filtru Filtomaticsundejte víko filtru
 • modré šoupě vytáhněte tak, aby do filtru nevtékala voda
 • 3x nadzvedněte držák pěny a vytlačte vodu z hub
 • vypumpujte tlačítkem PUMP C4 vodu z vany filtru - voda se vyčerpá
 • čistící komponenty kalového čerpadla 14 a UV lampu 16 vyndejte z vnitřního rytu obrázek K
 • Výměna hub u filtru FiltomaticModrý háček 19 na obou stranách uvolněte a vnitřní kryt s držáku filtračních hub vyjměte - obrázek S
 • Výměna hub u filtru Filtomaticdržák pěny13 lehce zdvihněte , modré háčky 48 přitiskněte na držáky pěny 13 a držák pěny táhněte dolů - obrázek T
 • Výměna hub u filtru Filtomaticpoužitou pěnu 49 vytáhněte přes držadlo držáků pěny 12 a nové filtrační pěny 49 opačným postupem nasaďte obrázek U

 

Klimatizace do bytu Odmašťování