Čištění kalového čerpadla

Čištění kalového čerpadla je nezbytné, je li rotor čerpadla 33  zablokován. To se může stát při nasátí velké nečistoty čerpadlem v zahradním jezírku, kamínkem atd. Je li kalové čerpadlo zablokováno, svítí LED C2 červeně

 

  • čištění čerpadla  Filtomatictočte pláštěm rotoru 33, dokud se na horní trubce neobjeví symbol otevřeno
  • vyčistěte rotor
  • opačným způsobem sestavte
  • plášť motoru 33 je zajištěn teprve tehdy, objeví li se na horní trubce symbol zavřeno
  • stiskněte talčítko Pump C4 jednou
  • LED C2 začne svítit zeleně a spustí se kalové čerpadlo
  • je li to potřeba, vyčistěte přepad horní trubky 31, proto otevřete zakrytí trubky proti znečištění 32
Klimatizace do bytu Odmašťování