Nastavení kalového čerpadla

Míra znečištění vody každého zahradního jezírka je vedle teploty vody zároveň určována i počtem ryb. Kalové čerpadlo integrované ve filtru Filtomatic dokáže kaly zachycené ve filtru postupně odčerpávat, a to podle programu, který je možné na filtru navolit. Frekvenci čištění filtru je tedy možné přizpůsobit individuálním podmínkám každého zahradního jezírka. Samotné čištění trvá zhruba 8 sekund, a během něj se vypustí kolem 5 litrů špinavé vody.

 

Teplota vody  Interval 1   Interval 2   Interval 3   Interval 4
< 5o C  vypnuto   vypnuto   vypnuto   vypnuto
 < 8o C  1x denně  každé 2 dny každé 3 dny každé 3 dny
8o C - 14o C 2x denně 1x denně každé 2 dny každé 3 dny
15o C - 21o C  4x denně  2x denně  1x denně každé 2 dny
 > 22o C 8x denně  4x denně  2x denně 1 x denně

Nastavení programu pro kalové čerpadlo

  • Filtomatic Nastavenítlačítko Interval C5 stiskněte, čistící program Interval 2 se zobrazí na displeji C1
  • stiskněte tlačítko Interval C5 tolikrát, než se zobrazí požadovaný čistící program
  • nastavení programu je uloženo, objeví li se na displeji C1 po 21 sekundách teplota vody
  • při ručním odčerpání vody stiskněte tlačítko Pump C4
  • držíte li tlačítko Pump C4 déle než 10 vteřin, zahájí se vypouštění nádrže. Zelená kontrolka LED svítí. Vypouštění je možné zastavit, stisknete li jednou tlačítko Pump C4

Klimatizace do bytu Odmašťování