Čištění filtračních vložek filtru

Filtomatic - čištěníIntervaly čištění jsou závislé na stupni znečištění filtrační pěny. Zvýšená vodní hladina na ukazateli míry znečištění na vnitřním krytu filtru zobrazuje míru znečištění hub. Čištění je nezbytné při stupni 75% a vyšším viz pozice 12

 • Filtomatic - čištěníotočnou rukojeí otevřete kryt filtru a odejměte jej z nádrže ( obrázek H)
 • Filtomatic čištěníuzávěrkové šoupě 17 vytažením uzavřete
 • do vany filtru nevtéká žádná voda ze zahradního jezírka
 • je li šoupě uzavřeno, ze sání vzduchu může vytékat voda
 • držák filtrační pěny 13 2-4 zdvihněte - obrázek J
 • tímto dojde k vymáchání filtrační houby
 • tlačítko PUMP C4 držte stisknuté déle než 10 vteřin
 • LED C2 svítí zeleně
 • zcela vyčerpejte vodu z vany filtru
 • stlačte modré šoupě 17 dolů a vpusťte vodu do filtru
 • při silném znečištění postup opakujte
Klimatizace do bytu Odmašťování