Nastavení UV lampy

Míra znečištění vody v zahradním jezírku je podstatným způsobem určena teplotou vody. Přeřazená UV lampa UV Bitron C dokáže pomocí ultrafialového světla odstranit ve vodě vznášející se vodní řasy, a je tak důležitou součástí čištění vody zahradního jezírka. V závislosti na teplotě vody se provozním programem AU zářivka UV lampy zapíná a vypíná a tak se individuálně přizpůsobuje  stupni znečištění zahradního jezírka.
Při dodání je přednastaven provozní program AU. Při spuštění se zahájí provozní program AU s vypnutým intervalem. UV lampa nesvítí

Nastavení programu UV lampy

  • stiskněte tlačítko UVC C6 a provozní program AU se zobrazí na displeji C1
  • stiskněte tlačítko C6 tolikrát, než se zobrazí požadovaný provozní program
  • nastavení je uloženo, až se objeví teplota vody na displeji
  • doba provozu lampy je cca 8000 hodin  - tlačítko C6 držet asi 5 sekund, zobrazené číslo vynásobte 100x a vyjde Vám zbývající provozní hodiny lampy
Teplota vody  AU   AU ON OFF
 < 8o C 8 hodin zapnuta  16 hodin vypnuta stále zapnuta stále vypnuta
8o C - 14o C 48 hodin zapnuta 24 hodin vypnuta stále zapnuta stále vypnuta
15o C - 21o C 72 hodin zapnuta 24 hodin vypnuta stále zapnuta stále vypnuta
 > 22o C 96 hodin zapnuta 24 hodin vypnuta stále zapnuta stále vypnuta

Nastavení počítadla UV lampy

  • po výměně zářivky je nutné vrátit počítadlo na nulový stav
  • tlačítko UVC C6 držte 12 sekund stisknuté
  • po 5 sekundách se zobrazí zbývající životnost lampy
  • následně zabliká oznámení
  • zobrazí-li se na displeji teplota vody, je počítadlo provozu vráceno do původního stavu na 8000 hodin
  • uvolněte tlačítko UVC C6
Klimatizace do bytu Odmašťování