Instalace Filtomatic CWS

Pokud instalujete nový filtr do již hotového a znečištěného jezírka, 2 nebo 3 roky starého, doporučujeme ještě před isnatlací provést alespoň hrubé odkalení jezírka, ideálně jezírkovým vysavčem Pondovac 3. Pokud instalujte fitlr do nového jezírka, je možné tuto operaci vynechat

 • optimální cirkulace vody v jezírku je zajištěna prostřednictvím potůčku. Fitlrace Filtoamtic umožní tento vodní efekt snadno vytvořit. Pokud Vám místní podmínky vytvoření potoka neumožňují , je možno použít k odtoku dodávané trubky DN 70  a jimi pak vodu dovést zpět do nádrže, ovšem již bez prokysličujícího efektu
 • výkop pro umístění fitlru u jezírkauvědomte si, že filtr bude po naplnění vodou velmi těžký, je nutná terén pod ním zajistit tak, aby se nepropadal
 • připravte si dostatečně velkou jámu , aby jste mohli filtru umístit
  Pro Filtomatic 3000 CWS rozěmry 50cmx50cmx30cm + podložka
  Pro Filtomatic 6000 CWS rozěmry 50cmx50cmx50cm + podložka
  Pro Filtomatic 12000 CWS rozěmry 50cmx70cmx50cm + podložka
 • je nezbytné, aby Filtomatic CWS byl umístěn ve vodorovné poloze, aby nedocházelo k úniku vody při znečištění filtru
 • Umístění filtru u jezírkaFiltr usaďte tak, aby horní výpustní trubka DN 70 vyčnívala nad výkop. Tento vývod musí být nezbytně nutně umístěn nad úrovní vody v jezírku, voda z nej již volně vytéká, nejedná se o tlakový systém
 • před zasypáním zeminou naplňte filtr vodou, aby nedošlo ke stlačení vayn filtru
 • vývod špinavé vody DN40 vyveďte tak, aby kalná voda při samočištění nemohla vtéct zpět do nádrže
Klimatizace do bytu Odmašťování