Uvedední do provozu

 • Zapnutí filtrupřed uvedením do provozu zapněte čerpadlo Aquamax CWS a naplňte nádrž
 • zapnutí filtru proveďte zasunutím síťové zástrčky do el. sítě
 • vypnutí filtru proveďte vytažením síťové zástrčky do el. sítě
 • dříve, než budete sahat do vody, vypojte přístroj z elektrické sítě
 • zásuvku, na kterou je zařízení připojeno, vždy vybavte proudovým chráničem
 • používejet příslušné rozvodné skříňky s doporučeným IP krytím pro venkovní použití
 • spuštění fitlomaticupři napouštění pečlivě zkontrolujte těsnot přívodníh hadic od čerpadla. Odkapávající hadice může způsobit zančný únik vody v zahrdním jezírku. Těsnost spojů na celém filtru pečilvě zkontrolujte
 • aby se vana filtru naplnila, musí být uzávěrkový ventil 17 otevřen. Jeho otevření provedete stlačením modrého táhla na filtru
 • s táhly manipulujte opatrně, neodrážejte je prudce nebo solou, mohlo by dojít k jejich poškození při zanesení vstupního šoupěte kamínkem, větvičkou a podobně
 • do plnícího otovoru fitlru 20  nasypte příslušné množtsví filtračního startéru Biokick CWS , vycházejte z objemu nádrže
 • Filtomatic CWSpokud startér nepoužijete, výrazně zpomalíte biologickou aktivitu filtru, u novýhc nádržích může jeho nedoplnění vést ke kolapsu jezírka

 

Klimatizace do bytu Odmašťování