Výměna UV lampy

Poškozená zářivka se na kontrolním zařízení nezobrazí. Na funkci dohlížejte pohledem skrze kontrolní okénko 18.  Dodržujte doporučený interval výměny za novou UV lampu

 • Výměna UV lampy u filtru zahradního jezírkatočte pláštěm 35, dokud se na ukazateli v horní části UV 34 neobjeví symbol otevřeno - obrázek O
 • Výměna UV lampy u filtru zahradního jezírkanazdvihněte plášť
 • Výměna UV lampy u filtru zahradního jezírkarotor 37 oddělte od trubky z křemenného skla 45 obrázek P
 • Výměna UV lampy u filtru zahradního jezírkašroub 40 uvolněte z převlečné matice 39 a tu vyšroubujte obrázek Q
 • skleněnou trubku 45 s kroužkem 46 otáčivým pohybem vyšroubujte obrázek R
 • sejměte ochranu zářivky UV 44 obrázek R
 • UV zářivku vyjměte 34 a vyměňte za novou
 • opačným způsobem sestavte
 • plášť je uzavřen teprve tehdy, objeví li se na ukazateli v horní části UV symbol uzavřeno ( pozice 34 obrázek O)
 • při sestavování dbejte na to, aby začátek  41 Čepičkové matice 39 hraničil se začátkem horní části UVC 36. Teprve pak je možno šroub 40 zašroubovat - obrázek Q
 • O-kroužek36 je na uzávěru pláště pevně napnut. Měňte jej jen tehdy, pokud propouští
 • v trubce z křemenného skla dochází ke srážení vody a nemá to vliv na činnost či její funkci
 • při i malém poškození trubku ze skla okamžitě vyměňte
Klimatizace do bytu Odmašťování